hotline: 0976555223 - 0941927219 - 0915254360

SYM Elite 29A-766JC SYM Elite 29A-766JC
SKU: 29A-766JC
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 50cc
Màu sắc: Đen

SYM Elite 29A-766JC

19.500.000₫
Đặt mua
-8%
SH Mode 95B-398AG SH Mode 95B-398AG
SKU: 95B-398AG
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng nâu

SH Mode 95B-398AG

47.000.000₫
51.000.000₫
Đặt mua
-14%
Winner 29C-725KE Winner 29C-725KE
SKU: 29C-725KE
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Trắng đen

Winner 29C-725KE

30.000.000₫
35.000.000₫
Đặt mua
-27%
LX Primavera 29H-506AJ LX Primavera 29H-506AJ
SKU: 29H-506AJ
Năm đăng ký: 2014
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen

LX Primavera 29H-506AJ

35.000.000₫
47.800.000₫
Đặt mua
-47%
LX ie 29V-012GE LX ie 29V-012GE
SKU: 29V-012GE
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng

LX ie 29V-012GE

20.000.000₫
37.400.000₫
Đặt mua
-45%
LX 30L-48DC LX 30L-48DC
SKU: 30L-48DC
Năm đăng ký: 2009
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng

LX 30L-48DC

15.500.000₫
28.000.000₫
Đặt mua
Liberty 29B-153CE Liberty 29B-153CE
SKU: 29B-153CE
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng

Liberty 29B-153CE

12.500.000₫
Đặt mua
Taurus 98K-27KG Taurus 98K-27KG
SKU: 98K-27KG
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen

Taurus 98K-27KG

7.500.000₫
Đặt mua
PCX 98B-509EK PCX 98B-509EK
SKU: 98B-509EK
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đỏ đen

PCX 98B-509EK

43.500.000₫
Đặt mua
Sirius 29S-642HK Sirius 29S-642HK
SKU: 29S-642HK
Năm đăng ký: T12/2017
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen xám

Sirius 29S-642HK

14.600.000₫
Đặt mua
SH CBS 29S-634HH SH CBS 29S-634HH
SKU: 29S-634HH
Năm đăng ký: T12/2016
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đỏ đen

SH CBS 29S-634HH

74.800.000₫
Đặt mua
SYM Elite 29A-766JC SYM Elite 29A-766JC
SKU: 29A-766JC
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 50cc
Màu sắc: Đen

SYM Elite 29A-766JC

19.500.000₫
Đặt mua
SH ABS 29S-699BA SH ABS 29S-699BA
SKU: 29S-699BA
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen

SH ABS 29S-699BA

83.000.000₫
Đặt mua
Airblade 29X-020JG Airblade 29X-020JG
SKU: 29X-020JG
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen bạc

Airblade 29X-020JG

18.500.000₫
Đặt mua
NVX ABS 22B-057KA NVX ABS 22B-057KA
SKU: 22B-057KA
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 155cc
Màu sắc: Xanh bạc

NVX ABS 22B-057KA

31.300.000₫
Đặt mua
Future FI 29L- 405AA Future FI 29L- 405AA
SKU: 29L- 405AA
Năm đăng ký: T12/2019
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen đỏ

Future FI 29L- 405AA

28.200.000₫
Đặt mua
Wave A 29K-605FC Wave A 29K-605FC
SKU: 29K-605FC
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Xanh đen bạc

Wave A 29K-605FC

16.300.000₫
Đặt mua
Sirius 22N-053EG Sirius 22N-053EG
SKU: 22N-053EG
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Bạc xám

Sirius 22N-053EG

15.500.000₫
Đặt mua
LX 3vie 59P-818KD LX 3vie 59P-818KD
SKU: 59P-818KD
Năm đăng ký: 2013
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Xanh

LX 3vie 59P-818KD

22.000.000₫
Đặt mua
Future 29E-263BD Future 29E-263BD
SKU: 29E-263BD
Năm đăng ký: 2017 ( đời 2011)
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen xám vàng

Future 29E-263BD

13.500.000₫
Đặt mua
Wave RSX FI 29K-798GK Wave RSX FI 29K-798GK
SKU: 29K-798GK
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen xanh

Wave RSX FI 29K-798GK

20.300.000₫
Đặt mua
Vision 29B-937JF Vision 29B-937JF
SKU: 29B-937JF
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Xanh nâu đen

Vision 29B-937JF

29.800.000₫
Đặt mua
Liberty 29B-153CE Liberty 29B-153CE
SKU: 29B-153CE
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng

Liberty 29B-153CE

12.500.000₫
Đặt mua
Taurus 98K-27KG Taurus 98K-27KG
SKU: 98K-27KG
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen

Taurus 98K-27KG

7.500.000₫
Đặt mua
PCX 98B-509EK PCX 98B-509EK
SKU: 98B-509EK
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đỏ đen

PCX 98B-509EK

43.500.000₫
Đặt mua
Sirius 29S-642HK Sirius 29S-642HK
SKU: 29S-642HK
Năm đăng ký: T12/2017
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen xám

Sirius 29S-642HK

14.600.000₫
Đặt mua
SH CBS 29S-634HH SH CBS 29S-634HH
SKU: 29S-634HH
Năm đăng ký: T12/2016
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đỏ đen

SH CBS 29S-634HH

74.800.000₫
Đặt mua
SYM Elite 29A-766JC SYM Elite 29A-766JC
SKU: 29A-766JC
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 50cc
Màu sắc: Đen

SYM Elite 29A-766JC

19.500.000₫
Đặt mua
SH ABS 29S-699BA SH ABS 29S-699BA
SKU: 29S-699BA
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen

SH ABS 29S-699BA

83.000.000₫
Đặt mua
Airblade 29X-020JG Airblade 29X-020JG
SKU: 29X-020JG
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen bạc

Airblade 29X-020JG

18.500.000₫
Đặt mua
NVX ABS 22B-057KA NVX ABS 22B-057KA
SKU: 22B-057KA
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 155cc
Màu sắc: Xanh bạc

NVX ABS 22B-057KA

31.300.000₫
Đặt mua
Future FI 29L- 405AA Future FI 29L- 405AA
SKU: 29L- 405AA
Năm đăng ký: T12/2019
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen đỏ

Future FI 29L- 405AA

28.200.000₫
Đặt mua
Wave A 29K-605FC Wave A 29K-605FC
SKU: 29K-605FC
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Xanh đen bạc

Wave A 29K-605FC

16.300.000₫
Đặt mua
Sirius 22N-053EG Sirius 22N-053EG
SKU: 22N-053EG
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Bạc xám

Sirius 22N-053EG

15.500.000₫
Đặt mua
LX 3vie 59P-818KD LX 3vie 59P-818KD
SKU: 59P-818KD
Năm đăng ký: 2013
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Xanh

LX 3vie 59P-818KD

22.000.000₫
Đặt mua
Future 29E-263BD Future 29E-263BD
SKU: 29E-263BD
Năm đăng ký: 2017 ( đời 2011)
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen xám vàng

Future 29E-263BD

13.500.000₫
Đặt mua
Wave RSX FI 29K-798GK Wave RSX FI 29K-798GK
SKU: 29K-798GK
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen xanh

Wave RSX FI 29K-798GK

20.300.000₫
Đặt mua
Vision 29B-937JF Vision 29B-937JF
SKU: 29B-937JF
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Xanh nâu đen

Vision 29B-937JF

29.800.000₫
Đặt mua
Liberty 29B-153CE Liberty 29B-153CE
SKU: 29B-153CE
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng

Liberty 29B-153CE

12.500.000₫
Đặt mua
PCX 98B-509EK PCX 98B-509EK
SKU: 98B-509EK
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đỏ đen

PCX 98B-509EK

43.500.000₫
Đặt mua
SH CBS 29S-634HH SH CBS 29S-634HH
SKU: 29S-634HH
Năm đăng ký: T12/2016
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đỏ đen

SH CBS 29S-634HH

74.800.000₫
Đặt mua
SYM Elite 29A-766JC SYM Elite 29A-766JC
SKU: 29A-766JC
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 50cc
Màu sắc: Đen

SYM Elite 29A-766JC

19.500.000₫
Đặt mua
SH ABS 29S-699BA SH ABS 29S-699BA
SKU: 29S-699BA
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen

SH ABS 29S-699BA

83.000.000₫
Đặt mua
Airblade 29X-020JG Airblade 29X-020JG
SKU: 29X-020JG
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen bạc

Airblade 29X-020JG

18.500.000₫
Đặt mua
NVX ABS 22B-057KA NVX ABS 22B-057KA
SKU: 22B-057KA
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 155cc
Màu sắc: Xanh bạc

NVX ABS 22B-057KA

31.300.000₫
Đặt mua
LX 3vie 59P-818KD LX 3vie 59P-818KD
SKU: 59P-818KD
Năm đăng ký: 2013
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Xanh

LX 3vie 59P-818KD

22.000.000₫
Đặt mua
Vision 29B-937JF Vision 29B-937JF
SKU: 29B-937JF
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Xanh nâu đen

Vision 29B-937JF

29.800.000₫
Đặt mua
Liberty S 3VIE 89L-161AB Liberty S 3VIE 89L-161AB
SKU: 89L-161AB
Năm đăng ký: 2015
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Ghi

Liberty S 3VIE 89L-161AB

24.800.000₫
Đặt mua
Airblade 29L-351AE Airblade 29L-351AE
SKU: 29L-351AE
Năm đăng ký: 2013
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đỏ đen

Airblade 29L-351AE

27.500.000₫
Đặt mua
Lead (SCR ) 30F-44JE Lead (SCR ) 30F-44JE
SKU: 30F-44JE
Năm đăng ký: 2008
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen

Lead (SCR ) 30F-44JE

9.800.000₫
Đặt mua
SH CBS 29S-634HH SH CBS 29S-634HH
SKU: 29S-634HH
Năm đăng ký: T12/2016
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đỏ đen

SH CBS 29S-634HH

74.800.000₫
Đặt mua
SH ABS 29S-699BA SH ABS 29S-699BA
SKU: 29S-699BA
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen

SH ABS 29S-699BA

83.000.000₫
Đặt mua
SH ABS 18B-439DH SH ABS 18B-439DH
SKU: 18B-439DH
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng bạc đen

SH ABS 18B-439DH

87.300.000₫
Đặt mua
SH Mode 29V-615DE SH Mode 29V-615DE
SKU: 29V-615DE
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng nâu

SH Mode 29V-615DE

52.200.000₫
Đặt mua
SH 125 CBS 29D-249CD SH 125 CBS 29D-249CD
SKU: 29D-249CD
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng đen

SH 125 CBS 29D-249CD

80.000.000₫
Đặt mua
SH ABS 2020 88D-432KK SH ABS 2020 88D-432KK
SKU: 88D-432KK
Năm đăng ký: 2020
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Đen

SH ABS 2020 88D-432KK

93.500.000₫
Đặt mua
SH Mode ABS 29H-121DH SH Mode ABS 29H-121DH
SKU: 29H-121DH
Năm đăng ký: T11/2019
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Bạc đen

SH Mode ABS 29H-121DH

64.000.000₫
Đặt mua
SH 29G-365DA SH 29G-365DA
SKU: 29G-365DA
Năm đăng ký: 2014
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Trắng đen

SH 29G-365DA

55.800.000₫
Đặt mua
SH Mode 18B-626CA SH Mode 18B-626CA
SKU: 18B-626CA
Năm đăng ký: 2020
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng nâu

SH Mode 18B-626CA

64.500.000₫
Đặt mua
SH Mode 29X-439EC SH Mode 29X-439EC
SKU: 29X-439EC
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng nâu

SH Mode 29X-439EC

55.000.000₫
Đặt mua
SH Mode 29K-617CC SH Mode 29K-617CC
SKU: 29K-617CC
Năm đăng ký: 2019 (đời 2017)
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng nâu

SH Mode 29K-617CC

51.800.000₫
Đặt mua
SH ABS 29Y-418CJ SH ABS 29Y-418CJ
SKU: 29Y-418CJ
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Đen

SH ABS 29Y-418CJ

94.600.000₫
Đặt mua
SYM Elite 29A-766JC SYM Elite 29A-766JC
SKU: 29A-766JC
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 50cc
Màu sắc: Đen

SYM Elite 29A-766JC

19.500.000₫
Đặt mua
-8%
SH Mode 95B-398AG SH Mode 95B-398AG
SKU: 95B-398AG
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng nâu

SH Mode 95B-398AG

47.000.000₫
51.000.000₫
Đặt mua
-14%
Winner 29C-725KE Winner 29C-725KE
SKU: 29C-725KE
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Trắng đen

Winner 29C-725KE

30.000.000₫
35.000.000₫
Đặt mua
-27%
LX Primavera 29H-506AJ LX Primavera 29H-506AJ
SKU: 29H-506AJ
Năm đăng ký: 2014
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen

LX Primavera 29H-506AJ

35.000.000₫
47.800.000₫
Đặt mua
-47%
LX ie 29V-012GE LX ie 29V-012GE
SKU: 29V-012GE
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng

LX ie 29V-012GE

20.000.000₫
37.400.000₫
Đặt mua
-45%
LX 30L-48DC LX 30L-48DC
SKU: 30L-48DC
Năm đăng ký: 2009
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng

LX 30L-48DC

15.500.000₫
28.000.000₫
Đặt mua
Taurus 98K-27KG Taurus 98K-27KG
SKU: 98K-27KG
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen

Taurus 98K-27KG

7.500.000₫
Đặt mua
Sirius 29S-642HK Sirius 29S-642HK
SKU: 29S-642HK
Năm đăng ký: T12/2017
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen xám

Sirius 29S-642HK

14.600.000₫
Đặt mua
Future FI 29L- 405AA Future FI 29L- 405AA
SKU: 29L- 405AA
Năm đăng ký: T12/2019
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen đỏ

Future FI 29L- 405AA

28.200.000₫
Đặt mua
Wave A 29K-605FC Wave A 29K-605FC
SKU: 29K-605FC
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Xanh đen bạc

Wave A 29K-605FC

16.300.000₫
Đặt mua
Sirius 22N-053EG Sirius 22N-053EG
SKU: 22N-053EG
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Bạc xám

Sirius 22N-053EG

15.500.000₫
Đặt mua
Future 29E-263BD Future 29E-263BD
SKU: 29E-263BD
Năm đăng ký: 2017 ( đời 2011)
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen xám vàng

Future 29E-263BD

13.500.000₫
Đặt mua
Wave RSX FI 29K-798GK Wave RSX FI 29K-798GK
SKU: 29K-798GK
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen xanh

Wave RSX FI 29K-798GK

20.300.000₫
Đặt mua
Wave RSX FI 29L -330DH Wave RSX FI 29L -330DH
SKU: 29L -330DH
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen đỏ

Wave RSX FI 29L -330DH

19.800.000₫
Đặt mua
Ducati Mini 29B-890GG Ducati Mini 29B-890GG
SKU: 29B-890GG
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Xám

Ducati Mini 29B-890GG

18.800.000₫
Đặt mua
Wave A 20L-01AE Wave A 20L-01AE
SKU: 20L-01AE
Năm đăng ký: 2006
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Đỏ đen

Wave A 20L-01AE

7.500.000₫
Đặt mua
Wave RSX 29T-160DB Wave RSX 29T-160DB
SKU: 29T-160DB
Năm đăng ký: 2012
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đỏ xám đen

Wave RSX 29T-160DB

11.300.000₫
Đặt mua
Wave S 30L-91JD Wave S 30L-91JD
SKU: 30L-91JD
Năm đăng ký: Đỏ đen xám
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đỏ đen xám

Wave S 30L-91JD

9.900.000₫
Đặt mua
Exciter 29P-382EE Exciter 29P-382EE
SKU: 29P-382EE
Năm đăng ký: 2014
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Xanh trắng

Exciter 29P-382EE

25.500.000₫
Đặt mua
Exciter 36B-149HK Exciter 36B-149HK
SKU: 36B-149HK
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Đỏ đen

Exciter 36B-149HK

34.900.000₫
Đặt mua
Exciter 29H-052EK Exciter 29H-052EK
SKU: 29H-052EK
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Đỏ đen

Exciter 29H-052EK

16.500.000₫
Đặt mua
Exciter 29H-164BJ Exciter 29H-164BJ
SKU: 29H-164BJ
Năm đăng ký: 2020
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Xanh đen

Exciter 29H-164BJ

40.500.000₫
Đặt mua
Exciter 29Y-228HK Exciter 29Y-228HK
SKU: 29Y-228HK
Năm đăng ký: T10/2014
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Xanh trắng

Exciter 29Y-228HK

20.600.000₫
Đặt mua
Exciter 61B-094CE Exciter 61B-094CE
SKU: 61B-094CE
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Vàng đen

Exciter 61B-094CE

17.200.000₫
Đặt mua
Exciter 28H-528BA Exciter 28H-528BA
SKU: 28H-528BA
Năm đăng ký: 2020
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Đỏ đen

Exciter 28H-528BA

38.200.000₫
Đặt mua
Exciter 29S-360CF Exciter 29S-360CF
SKU: 29S-360CF
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Xanh trắng

Exciter 29S-360CF

21.800.000₫
Đặt mua
Exciter 29X-887AG Exciter 29X-887AG
SKU: 29X-887AG
Năm đăng ký: 2020
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Trắng đỏ đen

Exciter 29X-887AG

45.800.000₫
Đặt mua
Exciter Lướt mới Exciter Lướt mới
SKU: Exciter Lướt mới
Năm đăng ký: 2020
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Xanh hồng đồng

Exciter Lướt mới

41.900.000₫
Đặt mua
Exciter 29S-300BJ Exciter 29S-300BJ
SKU: 29S-300BJ
Năm đăng ký: 2014
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Xanh trắng

Exciter 29S-300BJ

19.600.000₫
Đặt mua
Exciter 29V-503EC Exciter 29V-503EC
SKU: 29V-503EC
Năm đăng ký: 2020
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Đen đồng hồng

Exciter 29V-503EC

43.000.000₫
Đặt mua
SYM Elite 29A-766JC SYM Elite 29A-766JC
SKU: 29A-766JC
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 50cc
Màu sắc: Đen

SYM Elite 29A-766JC

19.500.000₫
Đặt mua
-8%
SH Mode 95B-398AG SH Mode 95B-398AG
SKU: 95B-398AG
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng nâu

SH Mode 95B-398AG

47.000.000₫
51.000.000₫
Đặt mua
-14%
Winner 29C-725KE Winner 29C-725KE
SKU: 29C-725KE
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Trắng đen

Winner 29C-725KE

30.000.000₫
35.000.000₫
Đặt mua
-27%
LX Primavera 29H-506AJ LX Primavera 29H-506AJ
SKU: 29H-506AJ
Năm đăng ký: 2014
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen

LX Primavera 29H-506AJ

35.000.000₫
47.800.000₫
Đặt mua
-47%
LX ie 29V-012GE LX ie 29V-012GE
SKU: 29V-012GE
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng

LX ie 29V-012GE

20.000.000₫
37.400.000₫
Đặt mua
-45%
LX 30L-48DC LX 30L-48DC
SKU: 30L-48DC
Năm đăng ký: 2009
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng

LX 30L-48DC

15.500.000₫
28.000.000₫
Đặt mua

Ý Kiến Khách Hàng

Khách hàng viết

Sale

Không sẵn có

Hết hàng