hotline: 0976555223 - 0989870959 - 0941927219

-4%
Dream Việt 29G1-19274 Dream Việt 29G1-19274
SKU: 29G1-19274
Năm đăng ký: 2014 (đời 2012)
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Nâu

Dream Việt 29G1-19274

21.500.000₫
22.500.000₫
Đặt mua
-2%
Exciter 29B1-65749 Exciter 29B1-65749
SKU: 29B1-65749
Năm đăng ký: 2016
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Xanh bạc

Exciter 29B1-65749

41.200.000₫
42.200.000₫
Đặt mua
SH CBS 34B3-63642 SH CBS 34B3-63642
SKU: 34B3-63642
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Đen

SH CBS 34B3-63642

87.000.000₫
Đặt mua
-14%
Vespa LX 29Z6-2351 Vespa LX 29Z6-2351
SKU: 29Z6-2351
Năm đăng ký: 2008
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Bạc

Vespa LX 29Z6-2351

24.500.000₫
28.500.000₫
Đặt mua
-3%
Vespa Sprint LX 29C1-39174 Vespa Sprint LX 29C1-39174
SKU: 29C1-39174
Năm đăng ký: 2017 (đời 2014)
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng

Vespa Sprint LX 29C1-39174

50.000.000₫
51.800.000₫
Đặt mua
-8%
Attila 29P1-51446 Attila 29P1-51446
SKU: 29P1-51446
Năm đăng ký: 2016 (đời 2008)
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đỏ

Attila 29P1-51446

10.800.000₫
11.800.000₫
Đặt mua
-8%
Zip 29E1-91521 Zip 29E1-91521
SKU: 29E1-91521
Năm đăng ký: 2015
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Trắng

Zip 29E1-91521

26.500.000₫
28.800.000₫
Đặt mua
-3%
Exciter 29L5-19327 Exciter 29L5-19327
SKU: 29L5-19327
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Xanh bạc

Exciter 29L5-19327

45.000.000₫
46.500.000₫
Đặt mua
-5%
PS 29Y4-7025 PS 29Y4-7025
SKU: 29Y4-7025
Năm đăng ký: T9/2007
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Bạc

PS 29Y4-7025

35.500.000₫
37.500.000₫
Đặt mua
-5%
LX ie 29B1-07000 LX ie 29B1-07000
SKU: 29B1-07000
Năm đăng ký: 2017 (2011)
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Vàng

LX ie 29B1-07000

35.000.000₫
36.800.000₫
Đặt mua
-3%
LX ie 29H1-13996 LX ie 29H1-13996
SKU: 29H1-13996
Năm đăng ký: T11/2011
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng

LX ie 29H1-13996

32.800.000₫
33.800.000₫
Đặt mua
-8%
SH nhập 29S1-59701 SH nhập 29S1-59701
SKU: 29S1 - 59701
Năm đăng ký: 2016 (đời 2009)
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Nâu

SH nhập 29S1-59701

85.000.000₫
92.000.000₫
Đặt mua
-7%
LX GT ie 29V7-08866  LX GT ie 29V7-08866 
SKU: 29V7-08866 
Năm đăng ký: 2010
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng

LX GT ie 29V7-08866 

40.000.000₫
42.800.000₫
Đặt mua
-2%
Exciter GP 29X3-22126 Exciter GP 29X3-22126
SKU: 29X3-22126
Năm đăng ký: 2015
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Xanh bạc

Exciter GP 29X3-22126

39.500.000₫
40.500.000₫
Đặt mua
Zip 35B1-72787 Zip 35B1-72787
SKU: 35B1-72787
Năm đăng ký: T10/2014
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Vàng

Zip 35B1-72787

22.000.000₫
Đặt mua
-6%
LX GTS ie 30M3-2759 LX GTS ie 30M3-2759
SKU: 30M3-2759
Năm đăng ký: 2010
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đỏ

LX GTS ie 30M3-2759

41.000.000₫
43.500.000₫
Đặt mua
Mio Ultimo 48F9-9847 Mio Ultimo 48F9-9847
SKU: 48F9-9847
Năm đăng ký: 2009
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Bạc đen

Mio Ultimo 48F9-9847

8.900.000₫
Đặt mua
Vespa LX 30K4-3475 Vespa LX 30K4-3475
SKU: 30K4-3475
Năm đăng ký: T9/2009
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng

Vespa LX 30K4-3475

22.300.000₫
Đặt mua
Wave RS 30F2-1864 Wave RS 30F2-1864
SKU: 30F2-1864
Năm đăng ký: 2008
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Đỏ đen bạc

Wave RS 30F2-1864

12.200.000₫
Đặt mua
Attila 30F5-7587 Attila 30F5-7587
SKU: 30F5-7587
Năm đăng ký: 2008
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Bạc đen

Attila 30F5-7587

6.200.000₫
Đặt mua
Wave A 36E1-24995 Wave A 36E1-24995
SKU: 36E1-24995
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Cam đen

Wave A 36E1-24995

17.800.000₫
Đặt mua
Wave RS 30H7-1398 Wave RS 30H7-1398
SKU: 30H7-1398
Năm đăng ký: 2009
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Đỏ đen bạc

Wave RS 30H7-1398

12.300.000₫
Đặt mua
Airblade 29L1-12610 Airblade 29L1-12610
SKU: 29L1-12610
Năm đăng ký: T10/2011
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Trắng đỏ

Airblade 29L1-12610

24.800.000₫
Đặt mua
Future X 30L3-9392 Future X 30L3-9392
SKU: 30L3-9392
Năm đăng ký: T9/2010
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng bạc đen

Future X 30L3-9392

17.800.000₫
Đặt mua
Exciter 29V1-13957 Exciter 29V1-13957
SKU: 29V1-13957
Năm đăng ký: T12/2012
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Xanh trắng

Exciter 29V1-13957

26.800.000₫
Đặt mua
Wave RSX 29B1-24370 Wave RSX 29B1-24370
SKU: 29B1-24370
Năm đăng ký: 2018 (đời 2012)
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đỏ xám đen

Wave RSX 29B1-24370

14.300.000₫
Đặt mua
Wave A 29Y3-39100 Wave A 29Y3-39100
SKU: 29Y3-39100
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Trắng bạc đen

Wave A 29Y3-39100

19.800.000₫
Đặt mua
Airblade 29C1-57993 Airblade 29C1-57993
SKU: 29C1-57993
Năm đăng ký: T11/2016
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Xanh đen

Airblade 29C1-57993

38.600.000₫
Đặt mua
Liberty ie 29B1-05294 Liberty ie 29B1-05294
SKU: 29B1-05294
Năm đăng ký: 2013 (đời 2011)
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng

Liberty ie 29B1-05294

27.500.000₫
Đặt mua
Wave RS 29L1-35705 Wave RS 29L1-35705
SKU: 29L1-35705
Năm đăng ký: 2018 (đời 2013)
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Trắng đen

Wave RS 29L1-35705

15.500.000₫
Đặt mua
SH Việt 29E1-58668 SH Việt 29E1-58668
SKU: 29E1-58668
Năm đăng ký: 2013
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Trắng đen

SH Việt 29E1-58668

78.000.000₫
Đặt mua
Exciter 29V5-20699 Exciter 29V5-20699
SKU: 29V5-20699
Năm đăng ký: T10/2014
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Đen xám

Exciter 29V5-20699

27.800.000₫
Đặt mua
Mio Ultimo 48F9-9847 Mio Ultimo 48F9-9847
SKU: 48F9-9847
Năm đăng ký: 2009
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Bạc đen

Mio Ultimo 48F9-9847

8.900.000₫
Đặt mua
Vespa LX 30K4-3475 Vespa LX 30K4-3475
SKU: 30K4-3475
Năm đăng ký: T9/2009
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng

Vespa LX 30K4-3475

22.300.000₫
Đặt mua
Wave RS 30F2-1864 Wave RS 30F2-1864
SKU: 30F2-1864
Năm đăng ký: 2008
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Đỏ đen bạc

Wave RS 30F2-1864

12.200.000₫
Đặt mua
Attila 30F5-7587 Attila 30F5-7587
SKU: 30F5-7587
Năm đăng ký: 2008
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Bạc đen

Attila 30F5-7587

6.200.000₫
Đặt mua
Wave A 36E1-24995 Wave A 36E1-24995
SKU: 36E1-24995
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Cam đen

Wave A 36E1-24995

17.800.000₫
Đặt mua
Wave RS 30H7-1398 Wave RS 30H7-1398
SKU: 30H7-1398
Năm đăng ký: 2009
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Đỏ đen bạc

Wave RS 30H7-1398

12.300.000₫
Đặt mua
Airblade 29L1-12610 Airblade 29L1-12610
SKU: 29L1-12610
Năm đăng ký: T10/2011
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Trắng đỏ

Airblade 29L1-12610

24.800.000₫
Đặt mua
Future X 30L3-9392 Future X 30L3-9392
SKU: 30L3-9392
Năm đăng ký: T9/2010
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng bạc đen

Future X 30L3-9392

17.800.000₫
Đặt mua
Exciter 29V1-13957 Exciter 29V1-13957
SKU: 29V1-13957
Năm đăng ký: T12/2012
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Xanh trắng

Exciter 29V1-13957

26.800.000₫
Đặt mua
Wave RSX 29B1-24370 Wave RSX 29B1-24370
SKU: 29B1-24370
Năm đăng ký: 2018 (đời 2012)
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đỏ xám đen

Wave RSX 29B1-24370

14.300.000₫
Đặt mua
Wave A 29Y3-39100 Wave A 29Y3-39100
SKU: 29Y3-39100
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Trắng bạc đen

Wave A 29Y3-39100

19.800.000₫
Đặt mua
Airblade 29C1-57993 Airblade 29C1-57993
SKU: 29C1-57993
Năm đăng ký: T11/2016
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Xanh đen

Airblade 29C1-57993

38.600.000₫
Đặt mua
Liberty ie 29B1-05294 Liberty ie 29B1-05294
SKU: 29B1-05294
Năm đăng ký: 2013 (đời 2011)
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng

Liberty ie 29B1-05294

27.500.000₫
Đặt mua
Wave RS 29L1-35705 Wave RS 29L1-35705
SKU: 29L1-35705
Năm đăng ký: 2018 (đời 2013)
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Trắng đen

Wave RS 29L1-35705

15.500.000₫
Đặt mua
SH Việt 29E1-58668 SH Việt 29E1-58668
SKU: 29E1-58668
Năm đăng ký: 2013
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Trắng đen

SH Việt 29E1-58668

78.000.000₫
Đặt mua
Exciter 29V5-20699 Exciter 29V5-20699
SKU: 29V5-20699
Năm đăng ký: T10/2014
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Đen xám

Exciter 29V5-20699

27.800.000₫
Đặt mua
Mio Ultimo 48F9-9847 Mio Ultimo 48F9-9847
SKU: 48F9-9847
Năm đăng ký: 2009
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Bạc đen

Mio Ultimo 48F9-9847

8.900.000₫
Đặt mua
Vespa LX 30K4-3475 Vespa LX 30K4-3475
SKU: 30K4-3475
Năm đăng ký: T9/2009
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng

Vespa LX 30K4-3475

22.300.000₫
Đặt mua
Attila 30F5-7587 Attila 30F5-7587
SKU: 30F5-7587
Năm đăng ký: 2008
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Bạc đen

Attila 30F5-7587

6.200.000₫
Đặt mua
Airblade 29L1-12610 Airblade 29L1-12610
SKU: 29L1-12610
Năm đăng ký: T10/2011
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Trắng đỏ

Airblade 29L1-12610

24.800.000₫
Đặt mua
Airblade 29C1-57993 Airblade 29C1-57993
SKU: 29C1-57993
Năm đăng ký: T11/2016
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Xanh đen

Airblade 29C1-57993

38.600.000₫
Đặt mua
Liberty ie 29B1-05294 Liberty ie 29B1-05294
SKU: 29B1-05294
Năm đăng ký: 2013 (đời 2011)
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng

Liberty ie 29B1-05294

27.500.000₫
Đặt mua
SH Việt 29E1-58668 SH Việt 29E1-58668
SKU: 29E1-58668
Năm đăng ký: 2013
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Trắng đen

SH Việt 29E1-58668

78.000.000₫
Đặt mua
SH mode 29X7-21395 SH mode 29X7-21395
SKU: 29X7-21395
Năm đăng ký: 2014
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Xanh nâu

SH mode 29X7-21395

46.800.000₫
Đặt mua
Janus 28H1-33301 Janus 28H1-33301
SKU: Janus 28H1-33301
Năm đăng ký: T9/2017
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng đen

Janus 28H1-33301

25.600.000₫
Đặt mua
SH nhập 30F9-8929 SH nhập 30F9-8929
SKU: 30F9-8929
Năm đăng ký: 2008
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen

SH nhập 30F9-8929

54.500.000₫
Đặt mua
Vision 29D1-92288 Vision 29D1-92288
SKU: 30F9-8929
Năm đăng ký: 2016
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen sần

Vision 29D1-92288

33.300.000₫
Đặt mua
Liberty 3Vie 29S1-26134 Liberty 3Vie 29S1-26134
SKU: 29S1-26134
Năm đăng ký: 2013
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Xanh

Liberty 3Vie 29S1-26134

37.800.000₫
Đặt mua
SH Việt 29E1-58668 SH Việt 29E1-58668
SKU: 29E1-58668
Năm đăng ký: 2013
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Trắng đen

SH Việt 29E1-58668

78.000.000₫
Đặt mua
SH mode 29X7-21395 SH mode 29X7-21395
SKU: 29X7-21395
Năm đăng ký: 2014
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Xanh nâu

SH mode 29X7-21395

46.800.000₫
Đặt mua
SH nhập 30F9-8929 SH nhập 30F9-8929
SKU: 30F9-8929
Năm đăng ký: 2008
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen

SH nhập 30F9-8929

54.500.000₫
Đặt mua
SH nhập 30L5-4438 SH nhập 30L5-4438
SKU: 30L5-4438
Năm đăng ký: 2010
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng

SH nhập 30L5-4438

98.000.000₫
Đặt mua
SH mode 29E1-74946 SH mode 29E1-74946
SKU: 29E1-74946
Năm đăng ký: 2014
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen

SH mode 29E1-74946

46.800.000₫
Đặt mua
Shark 30M3-2847 Shark 30M3-2847
SKU: 30M3-2847
Năm đăng ký: 2010
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen

Shark 30M3-2847

15.300.000₫
Đặt mua
SH CBS 35N1-23378 SH CBS 35N1-23378
SKU: 35N1-23378
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng đen

SH CBS 35N1-23378

71.500.000₫
Đặt mua
SH CBS 37G1-69753 SH CBS 37G1-69753
SKU: 37G1-69753
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Đen

SH CBS 37G1-69753

81.600.000₫
Đặt mua
SH mode 29E2-11159 SH mode 29E2-11159
SKU: 29E2-11159
Năm đăng ký: 2016
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Xanh nâu

SH mode 29E2-11159

54.500.000₫
Đặt mua
SH mode 29X3-31074 SH mode 29X3-31074
SKU: 29X3-31074
Năm đăng ký: 2016
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Xanh đen

SH mode 29X3-31074

56.800.000₫
Đặt mua
SH CBS 29D2-07158 SH CBS 29D2-07158
SKU: 29D2-07158
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Xanh đen

SH CBS 29D2-07158

90.000.000₫
Đặt mua
SH mode 29H1-84492 SH mode 29H1-84492
SKU: 29H1-84492
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng nâu

SH mode 29H1-84492

59.500.000₫
Đặt mua
-4%
Dream Việt 29G1-19274 Dream Việt 29G1-19274
SKU: 29G1-19274
Năm đăng ký: 2014 (đời 2012)
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Nâu

Dream Việt 29G1-19274

21.500.000₫
22.500.000₫
Đặt mua
-2%
Exciter 29B1-65749 Exciter 29B1-65749
SKU: 29B1-65749
Năm đăng ký: 2016
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Xanh bạc

Exciter 29B1-65749

41.200.000₫
42.200.000₫
Đặt mua
SH CBS 34B3-63642 SH CBS 34B3-63642
SKU: 34B3-63642
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Đen

SH CBS 34B3-63642

87.000.000₫
Đặt mua
-14%
Vespa LX 29Z6-2351 Vespa LX 29Z6-2351
SKU: 29Z6-2351
Năm đăng ký: 2008
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Bạc

Vespa LX 29Z6-2351

24.500.000₫
28.500.000₫
Đặt mua
-3%
Vespa Sprint LX 29C1-39174 Vespa Sprint LX 29C1-39174
SKU: 29C1-39174
Năm đăng ký: 2017 (đời 2014)
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng

Vespa Sprint LX 29C1-39174

50.000.000₫
51.800.000₫
Đặt mua
-8%
Attila 29P1-51446 Attila 29P1-51446
SKU: 29P1-51446
Năm đăng ký: 2016 (đời 2008)
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đỏ

Attila 29P1-51446

10.800.000₫
11.800.000₫
Đặt mua
-8%
Zip 29E1-91521 Zip 29E1-91521
SKU: 29E1-91521
Năm đăng ký: 2015
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Trắng

Zip 29E1-91521

26.500.000₫
28.800.000₫
Đặt mua
-3%
Exciter 29L5-19327 Exciter 29L5-19327
SKU: 29L5-19327
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Xanh bạc

Exciter 29L5-19327

45.000.000₫
46.500.000₫
Đặt mua
-5%
PS 29Y4-7025 PS 29Y4-7025
SKU: 29Y4-7025
Năm đăng ký: T9/2007
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Bạc

PS 29Y4-7025

35.500.000₫
37.500.000₫
Đặt mua
-5%
LX ie 29B1-07000 LX ie 29B1-07000
SKU: 29B1-07000
Năm đăng ký: 2017 (2011)
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Vàng

LX ie 29B1-07000

35.000.000₫
36.800.000₫
Đặt mua
-3%
LX ie 29H1-13996 LX ie 29H1-13996
SKU: 29H1-13996
Năm đăng ký: T11/2011
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng

LX ie 29H1-13996

32.800.000₫
33.800.000₫
Đặt mua
-8%
SH nhập 29S1-59701 SH nhập 29S1-59701
SKU: 29S1 - 59701
Năm đăng ký: 2016 (đời 2009)
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Nâu

SH nhập 29S1-59701

85.000.000₫
92.000.000₫
Đặt mua
Wave RS 30F2-1864 Wave RS 30F2-1864
SKU: 30F2-1864
Năm đăng ký: 2008
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Đỏ đen bạc

Wave RS 30F2-1864

12.200.000₫
Đặt mua
Wave A 36E1-24995 Wave A 36E1-24995
SKU: 36E1-24995
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Cam đen

Wave A 36E1-24995

17.800.000₫
Đặt mua
Wave RS 30H7-1398 Wave RS 30H7-1398
SKU: 30H7-1398
Năm đăng ký: 2009
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Đỏ đen bạc

Wave RS 30H7-1398

12.300.000₫
Đặt mua
Future X 30L3-9392 Future X 30L3-9392
SKU: 30L3-9392
Năm đăng ký: T9/2010
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng bạc đen

Future X 30L3-9392

17.800.000₫
Đặt mua
Exciter 29V1-13957 Exciter 29V1-13957
SKU: 29V1-13957
Năm đăng ký: T12/2012
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Xanh trắng

Exciter 29V1-13957

26.800.000₫
Đặt mua
Wave RSX 29B1-24370 Wave RSX 29B1-24370
SKU: 29B1-24370
Năm đăng ký: 2018 (đời 2012)
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đỏ xám đen

Wave RSX 29B1-24370

14.300.000₫
Đặt mua
Wave A 29Y3-39100 Wave A 29Y3-39100
SKU: 29Y3-39100
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Trắng bạc đen

Wave A 29Y3-39100

19.800.000₫
Đặt mua
Wave RS 29L1-35705 Wave RS 29L1-35705
SKU: 29L1-35705
Năm đăng ký: 2018 (đời 2013)
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Trắng đen

Wave RS 29L1-35705

15.500.000₫
Đặt mua
Exciter 29V5-20699 Exciter 29V5-20699
SKU: 29V5-20699
Năm đăng ký: T10/2014
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Đen xám

Exciter 29V5-20699

27.800.000₫
Đặt mua
Exciter 29F1-29623 Exciter 29F1-29623
SKU: 29F1-29623
Năm đăng ký: T9/2015
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Trắng đỏ

Exciter 29F1-29623

37.000.000₫
Đặt mua
TFX lướt mới TFX lướt mới
SKU: TFX lướt mới
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Đen xám

TFX lướt mới

66.000.000₫
Đặt mua
Winner 29Z1-50639 Winner 29Z1-50639
SKU: 29Z1-50639
Năm đăng ký: T12/2017
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Đen sần

Winner 29Z1-50639

39.800.000₫
Đặt mua
Exciter 29V1-13957 Exciter 29V1-13957
SKU: 29V1-13957
Năm đăng ký: T12/2012
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Xanh trắng

Exciter 29V1-13957

26.800.000₫
Đặt mua
Exciter 29V5-20699 Exciter 29V5-20699
SKU: 29V5-20699
Năm đăng ký: T10/2014
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Đen xám

Exciter 29V5-20699

27.800.000₫
Đặt mua
Exciter 29F1-29623 Exciter 29F1-29623
SKU: 29F1-29623
Năm đăng ký: T9/2015
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Trắng đỏ

Exciter 29F1-29623

37.000.000₫
Đặt mua
Exciter Camo 29H1-86742 Exciter Camo 29H1-86742
SKU: 29H1-86742
Năm đăng ký: T9/2017
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Xám đen

Exciter Camo 29H1-86742

45.800.000₫
Đặt mua
Exciter 89G1-03824 Exciter 89G1-03824
SKU: 89G1-03824
Năm đăng ký: 2012
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Vàng đen

Exciter 89G1-03824

22.800.000₫
Đặt mua
Exciter 29M1-28327 Exciter 29M1-28327
SKU: 29M1-28327
Năm đăng ký: 2013 (đời 2012)
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Trắng xanh

Exciter 29M1-28327

26.300.000₫
Đặt mua
Exciter 29Y7-25313 Exciter 29Y7-25313
SKU: 29Y7-25313
Năm đăng ký: 2017 (đời 2015)
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Xanh bạc

Exciter 29Y7-25313

38.300.000₫
Đặt mua
Exciter 29H1-68810 Exciter 29H1-68810
SKU: 29H1-68810
Năm đăng ký: 2016
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Trắng đỏ

Exciter 29H1-68810

39.500.000₫
Đặt mua
Exciter Limited Edition 29G1-69501 Exciter Limited Edition 29G1-69501
SKU: 29G1-69501
Năm đăng ký: T10/2017
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Xanh xám đen
Đặt mua
Exciter 36B2-90558 Exciter 36B2-90558
SKU: 36B2-90558
Năm đăng ký: 2014
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Trắng xanh

Exciter 36B2-90558

25.500.000₫
Đặt mua
Exciter 29E1-71007 Exciter 29E1-71007
SKU: 29E1-71007
Năm đăng ký: 2014
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Trắng xanh

Exciter 29E1-71007

28.000.000₫
Đặt mua
Exciter 29Y1-22953 Exciter 29Y1-22953
SKU: 29Y1-22953
Năm đăng ký: 2015
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Xanh bạc

Exciter 29Y1-22953

35.600.000₫
Đặt mua
-4%
Dream Việt 29G1-19274 Dream Việt 29G1-19274
SKU: 29G1-19274
Năm đăng ký: 2014 (đời 2012)
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Nâu

Dream Việt 29G1-19274

21.500.000₫
22.500.000₫
Đặt mua
-2%
Exciter 29B1-65749 Exciter 29B1-65749
SKU: 29B1-65749
Năm đăng ký: 2016
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Xanh bạc

Exciter 29B1-65749

41.200.000₫
42.200.000₫
Đặt mua
SH CBS 34B3-63642 SH CBS 34B3-63642
SKU: 34B3-63642
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Đen

SH CBS 34B3-63642

87.000.000₫
Đặt mua
-14%
Vespa LX 29Z6-2351 Vespa LX 29Z6-2351
SKU: 29Z6-2351
Năm đăng ký: 2008
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Bạc

Vespa LX 29Z6-2351

24.500.000₫
28.500.000₫
Đặt mua
-3%
Vespa Sprint LX 29C1-39174 Vespa Sprint LX 29C1-39174
SKU: 29C1-39174
Năm đăng ký: 2017 (đời 2014)
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng

Vespa Sprint LX 29C1-39174

50.000.000₫
51.800.000₫
Đặt mua
-8%
Attila 29P1-51446 Attila 29P1-51446
SKU: 29P1-51446
Năm đăng ký: 2016 (đời 2008)
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đỏ

Attila 29P1-51446

10.800.000₫
11.800.000₫
Đặt mua
-8%
Zip 29E1-91521 Zip 29E1-91521
SKU: 29E1-91521
Năm đăng ký: 2015
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Trắng

Zip 29E1-91521

26.500.000₫
28.800.000₫
Đặt mua
-3%
Exciter 29L5-19327 Exciter 29L5-19327
SKU: 29L5-19327
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Xanh bạc

Exciter 29L5-19327

45.000.000₫
46.500.000₫
Đặt mua
-5%
PS 29Y4-7025 PS 29Y4-7025
SKU: 29Y4-7025
Năm đăng ký: T9/2007
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Bạc

PS 29Y4-7025

35.500.000₫
37.500.000₫
Đặt mua
-5%
LX ie 29B1-07000 LX ie 29B1-07000
SKU: 29B1-07000
Năm đăng ký: 2017 (2011)
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Vàng

LX ie 29B1-07000

35.000.000₫
36.800.000₫
Đặt mua
-3%
LX ie 29H1-13996 LX ie 29H1-13996
SKU: 29H1-13996
Năm đăng ký: T11/2011
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng

LX ie 29H1-13996

32.800.000₫
33.800.000₫
Đặt mua
-8%
SH nhập 29S1-59701 SH nhập 29S1-59701
SKU: 29S1 - 59701
Năm đăng ký: 2016 (đời 2009)
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Nâu

SH nhập 29S1-59701

85.000.000₫
92.000.000₫
Đặt mua

Ý Kiến Khách Hàng

Khách hàng viết

Sale

Không sẵn có

Hết hàng