hotline: 0976555223 - 0989870959 - 0986983662

-23%
LX Primavera 29H-506AJ LX Primavera 29H-506AJ
SKU: 29H-506AJ
Năm đăng ký: 2014
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen

LX Primavera 29H-506AJ

37.000.000₫
47.800.000₫
Đặt mua
-35%
LX ie 29X-086FB LX ie 29X-086FB
SKU: 29X-086FB
Năm đăng ký: T12/2011
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng cam

LX ie 29X-086FB

22.500.000₫
34.800.000₫
Đặt mua
-40%
LX ie 29V-012GE LX ie 29V-012GE
SKU: 29V-012GE
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng

LX ie 29V-012GE

22.500.000₫
37.400.000₫
Đặt mua
-47%
LX ie 29X-092DH LX ie 29X-092DH
SKU: 29X-092DH
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng

LX ie 29X-092DH

20.000.000₫
38.000.000₫
Đặt mua
-45%
LX 30L-48DC LX 30L-48DC
SKU: 30L-48DC
Năm đăng ký: 2009
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng

LX 30L-48DC

15.500.000₫
28.000.000₫
Đặt mua
Lead (SCR) 30F-84BE Lead (SCR) 30F-84BE
SKU: 30F-84BE
Năm đăng ký: 2008
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Trắng

Lead (SCR) 30F-84BE

13.800.000₫
Đặt mua
Wave A 98B-620JJ Wave A 98B-620JJ
SKU: 98B-620JJ
Năm đăng ký: 2016
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Trắng đen bạc

Wave A 98B-620JJ

16.200.000₫
Đặt mua
Wave Blade 29F-265CF Wave Blade 29F-265CF
SKU: 29F-265CF
Năm đăng ký: T11/2016
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Trắng

Wave Blade 29F-265CF

13.300.000₫
Đặt mua
Nouvo 6 Fi 98B-411HD Nouvo 6 Fi 98B-411HD
SKU: 98B-411HD
Năm đăng ký: 2015
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Xanh bạc

Nouvo 6 Fi 98B-411HD

20.600.000₫
Đặt mua
Airblade 29L-270CF Airblade 29L-270CF
SKU: 29L-270CF
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen đỏ

Airblade 29L-270CF

42.000.000₫
Đặt mua
Lead 30K-22JF Lead 30K-22JF
SKU: 30K-22JF
Năm đăng ký: 2009
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Bạc đen

Lead 30K-22JF

15.200.000₫
Đặt mua
Wave RS 30X-30GC Wave RS 30X-30GC
SKU: 30X-30GC
Năm đăng ký: T11/2009
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Xanh bạc đen

Wave RS 30X-30GC

10.800.000₫
Đặt mua
SH Mode 29M-581GA SH Mode 29M-581GA
SKU: 29M-581GA
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Bạc đen

SH Mode 29M-581GA

54.900.000₫
Đặt mua
Airblade 36B-554HA Airblade 36B-554HA
SKU: 36B-554HA
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Bạc đen

Airblade 36B-554HA

36.500.000₫
Đặt mua
PCX 29S-266JJ PCX 29S-266JJ
SKU: 29S-266JJ
Năm đăng ký: 2013
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng nâu đen

PCX 29S-266JJ

27.600.000₫
Đặt mua
Wave A 29E-527EJ Wave A 29E-527EJ
SKU: 29E-527EJ
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen bạc

Wave A 29E-527EJ

18.900.000₫
Đặt mua
Liberty 3Vie 29C-300CK Liberty 3Vie 29C-300CK
SKU: 29C-300CK
Năm đăng ký: 2013
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng

Liberty 3Vie 29C-300CK

23.300.000₫
Đặt mua
Wave S 29Y-02HK Wave S 29Y-02HK
SKU: 29Y-02HK
Năm đăng ký: 2007
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Đỏ xám đen

Wave S 29Y-02HK

10.800.000₫
Đặt mua
Winner X CBS lướt mới Winner X CBS lướt mới
SKU: Winner X CBS lướt mới
Năm đăng ký: T12/2019
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Bạc đỏ đen
Đặt mua
Wave RSX 30N-81HK Wave RSX 30N-81HK
SKU: 30N-81HK
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đỏ đen

Wave RSX 30N-81HK

14.300.000₫
Đặt mua
Wave S 29E-752AG Wave S 29E-752AG
SKU: 29E-752AG
Năm đăng ký: 2014
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen xám

Wave S 29E-752AG

13.500.000₫
Đặt mua
Lead (SCR) 30F-84BE Lead (SCR) 30F-84BE
SKU: 30F-84BE
Năm đăng ký: 2008
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Trắng

Lead (SCR) 30F-84BE

13.800.000₫
Đặt mua
Wave A 98B-620JJ Wave A 98B-620JJ
SKU: 98B-620JJ
Năm đăng ký: 2016
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Trắng đen bạc

Wave A 98B-620JJ

16.200.000₫
Đặt mua
Wave Blade 29F-265CF Wave Blade 29F-265CF
SKU: 29F-265CF
Năm đăng ký: T11/2016
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Trắng

Wave Blade 29F-265CF

13.300.000₫
Đặt mua
Nouvo 6 Fi 98B-411HD Nouvo 6 Fi 98B-411HD
SKU: 98B-411HD
Năm đăng ký: 2015
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Xanh bạc

Nouvo 6 Fi 98B-411HD

20.600.000₫
Đặt mua
Airblade 29L-270CF Airblade 29L-270CF
SKU: 29L-270CF
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen đỏ

Airblade 29L-270CF

42.000.000₫
Đặt mua
Lead 30K-22JF Lead 30K-22JF
SKU: 30K-22JF
Năm đăng ký: 2009
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Bạc đen

Lead 30K-22JF

15.200.000₫
Đặt mua
Wave RS 30X-30GC Wave RS 30X-30GC
SKU: 30X-30GC
Năm đăng ký: T11/2009
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Xanh bạc đen

Wave RS 30X-30GC

10.800.000₫
Đặt mua
SH Mode 29M-581GA SH Mode 29M-581GA
SKU: 29M-581GA
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Bạc đen

SH Mode 29M-581GA

54.900.000₫
Đặt mua
Airblade 36B-554HA Airblade 36B-554HA
SKU: 36B-554HA
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Bạc đen

Airblade 36B-554HA

36.500.000₫
Đặt mua
PCX 29S-266JJ PCX 29S-266JJ
SKU: 29S-266JJ
Năm đăng ký: 2013
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng nâu đen

PCX 29S-266JJ

27.600.000₫
Đặt mua
Wave A 29E-527EJ Wave A 29E-527EJ
SKU: 29E-527EJ
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen bạc

Wave A 29E-527EJ

18.900.000₫
Đặt mua
Liberty 3Vie 29C-300CK Liberty 3Vie 29C-300CK
SKU: 29C-300CK
Năm đăng ký: 2013
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng

Liberty 3Vie 29C-300CK

23.300.000₫
Đặt mua
Wave S 29Y-02HK Wave S 29Y-02HK
SKU: 29Y-02HK
Năm đăng ký: 2007
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Đỏ xám đen

Wave S 29Y-02HK

10.800.000₫
Đặt mua
Winner X CBS lướt mới Winner X CBS lướt mới
SKU: Winner X CBS lướt mới
Năm đăng ký: T12/2019
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Bạc đỏ đen
Đặt mua
Wave RSX 30N-81HK Wave RSX 30N-81HK
SKU: 30N-81HK
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đỏ đen

Wave RSX 30N-81HK

14.300.000₫
Đặt mua
Wave S 29E-752AG Wave S 29E-752AG
SKU: 29E-752AG
Năm đăng ký: 2014
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen xám

Wave S 29E-752AG

13.500.000₫
Đặt mua
Lead (SCR) 30F-84BE Lead (SCR) 30F-84BE
SKU: 30F-84BE
Năm đăng ký: 2008
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Trắng

Lead (SCR) 30F-84BE

13.800.000₫
Đặt mua
Nouvo 6 Fi 98B-411HD Nouvo 6 Fi 98B-411HD
SKU: 98B-411HD
Năm đăng ký: 2015
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Xanh bạc

Nouvo 6 Fi 98B-411HD

20.600.000₫
Đặt mua
Airblade 29L-270CF Airblade 29L-270CF
SKU: 29L-270CF
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen đỏ

Airblade 29L-270CF

42.000.000₫
Đặt mua
Lead 30K-22JF Lead 30K-22JF
SKU: 30K-22JF
Năm đăng ký: 2009
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Bạc đen

Lead 30K-22JF

15.200.000₫
Đặt mua
SH Mode 29M-581GA SH Mode 29M-581GA
SKU: 29M-581GA
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Bạc đen

SH Mode 29M-581GA

54.900.000₫
Đặt mua
Airblade 36B-554HA Airblade 36B-554HA
SKU: 36B-554HA
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Bạc đen

Airblade 36B-554HA

36.500.000₫
Đặt mua
PCX 29S-266JJ PCX 29S-266JJ
SKU: 29S-266JJ
Năm đăng ký: 2013
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng nâu đen

PCX 29S-266JJ

27.600.000₫
Đặt mua
Liberty 3Vie 29C-300CK Liberty 3Vie 29C-300CK
SKU: 29C-300CK
Năm đăng ký: 2013
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng

Liberty 3Vie 29C-300CK

23.300.000₫
Đặt mua
Wave A 17B-317DE Wave A 17B-317DE
SKU: 17B-317DE
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Xanh đen bạc

Wave A 17B-317DE

16.300.000₫
Đặt mua
SH Mode 29L-549KB SH Mode 29L-549KB
SKU: 29L-549KB
Năm đăng ký: 2015
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Xanh đen

SH Mode 29L-549KB

45.800.000₫
Đặt mua
NVX 26K-152HG NVX 26K-152HG
SKU: 26K-152HG
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng đen

NVX 26K-152HG

33.600.000₫
Đặt mua
NVX ABS 29C-822DH NVX ABS 29C-822DH
SKU: 29C-822DH
Năm đăng ký: T11/2019
Dung tích: 155cc
Màu sắc: Xám đen

NVX ABS 29C-822DH

51.000.000₫
Đặt mua
SH Mode 29M-581GA SH Mode 29M-581GA
SKU: 29M-581GA
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Bạc đen

SH Mode 29M-581GA

54.900.000₫
Đặt mua
SH Mode 29L-549KB SH Mode 29L-549KB
SKU: 29L-549KB
Năm đăng ký: 2015
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Xanh đen

SH Mode 29L-549KB

45.800.000₫
Đặt mua
SH CBS 36B-214DE SH CBS 36B-214DE
SKU: 36B-214DE
Năm đăng ký: T12/2017
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng đen

SH CBS 36B-214DE

69.600.000₫
Đặt mua
SH Mode 29U-323AJ SH Mode 29U-323AJ
SKU: 29U-323AJ
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đỏ nâu

SH Mode 29U-323AJ

55.200.000₫
Đặt mua
SH Mode lướt mới SH Mode lướt mới
SKU: SH Mode lướt mới
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng nâu

SH Mode lướt mới

54.000.000₫
Đặt mua
SH Mode 29H-033KE SH Mode 29H-033KE
SKU: 29H-033KE
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Xanh nâu

SH Mode 29H-033KE

59.900.000₫
Đặt mua
SH CBS 29M-709DH SH CBS 29M-709DH
SKU: 29M-709DH
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Trắng đen

SH CBS 29M-709DH

97.500.000₫
Đặt mua
SH ABS 17B-514FC SH ABS 17B-514FC
SKU: 17B-514FC
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Đen

SH ABS 17B-514FC

101.000.000₫
Đặt mua
SH CBS 29C-587JG SH CBS 29C-587JG
SKU: 29C-587JG
Năm đăng ký: T12/2016
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng đen

SH CBS 29C-587JG

77.900.000₫
Đặt mua
SH Mode 29C-586JC SH Mode 29C-586JC
SKU: 29C-586JC
Năm đăng ký: T11/2016
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Xanh nâu

SH Mode 29C-586JC

50.000.000₫
Đặt mua
SH 29C-520KC SH 29C-520KC
SKU: 29C-520KC
Năm đăng ký: 2016
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Xanh đen

SH 29C-520KC

69.300.000₫
Đặt mua
SH Mode 29D-223EK SH Mode 29D-223EK
SKU: 29D-223EK
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Trắng đen

SH Mode 29D-223EK

62.500.000₫
Đặt mua
-23%
LX Primavera 29H-506AJ LX Primavera 29H-506AJ
SKU: 29H-506AJ
Năm đăng ký: 2014
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen

LX Primavera 29H-506AJ

37.000.000₫
47.800.000₫
Đặt mua
-35%
LX ie 29X-086FB LX ie 29X-086FB
SKU: 29X-086FB
Năm đăng ký: T12/2011
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng cam

LX ie 29X-086FB

22.500.000₫
34.800.000₫
Đặt mua
-40%
LX ie 29V-012GE LX ie 29V-012GE
SKU: 29V-012GE
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng

LX ie 29V-012GE

22.500.000₫
37.400.000₫
Đặt mua
-47%
LX ie 29X-092DH LX ie 29X-092DH
SKU: 29X-092DH
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng

LX ie 29X-092DH

20.000.000₫
38.000.000₫
Đặt mua
-45%
LX 30L-48DC LX 30L-48DC
SKU: 30L-48DC
Năm đăng ký: 2009
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng

LX 30L-48DC

15.500.000₫
28.000.000₫
Đặt mua
Wave A 98B-620JJ Wave A 98B-620JJ
SKU: 98B-620JJ
Năm đăng ký: 2016
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Trắng đen bạc

Wave A 98B-620JJ

16.200.000₫
Đặt mua
Wave Blade 29F-265CF Wave Blade 29F-265CF
SKU: 29F-265CF
Năm đăng ký: T11/2016
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Trắng

Wave Blade 29F-265CF

13.300.000₫
Đặt mua
Wave RS 30X-30GC Wave RS 30X-30GC
SKU: 30X-30GC
Năm đăng ký: T11/2009
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Xanh bạc đen

Wave RS 30X-30GC

10.800.000₫
Đặt mua
Wave A 29E-527EJ Wave A 29E-527EJ
SKU: 29E-527EJ
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen bạc

Wave A 29E-527EJ

18.900.000₫
Đặt mua
Wave S 29Y-02HK Wave S 29Y-02HK
SKU: 29Y-02HK
Năm đăng ký: 2007
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Đỏ xám đen

Wave S 29Y-02HK

10.800.000₫
Đặt mua
Winner X CBS lướt mới Winner X CBS lướt mới
SKU: Winner X CBS lướt mới
Năm đăng ký: T12/2019
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Bạc đỏ đen
Đặt mua
Wave RSX 30N-81HK Wave RSX 30N-81HK
SKU: 30N-81HK
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đỏ đen

Wave RSX 30N-81HK

14.300.000₫
Đặt mua
Wave S 29E-752AG Wave S 29E-752AG
SKU: 29E-752AG
Năm đăng ký: 2014
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen xám

Wave S 29E-752AG

13.500.000₫
Đặt mua
Wave A 17B-317DE Wave A 17B-317DE
SKU: 17B-317DE
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 100cc
Màu sắc: Xanh đen bạc

Wave A 17B-317DE

16.300.000₫
Đặt mua
Dream Việt 29N-465JG Dream Việt 29N-465JG
SKU: 29N-465JG
Năm đăng ký: 2016
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Đen

Dream Việt 29N-465JG

16.900.000₫
Đặt mua
Exciter 36G-312KF Exciter 36G-312KF
SKU: 36G-312KF
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Đen

Exciter 36G-312KF

34.000.000₫
Đặt mua
Sirius 36B-934DF Sirius 36B-934DF
SKU: 36B-934DF
Năm đăng ký: 2012
Dung tích: 110cc
Màu sắc: Xám bạc

Sirius 36B-934DF

9.600.000₫
Đặt mua
Exciter 36G-312KF Exciter 36G-312KF
SKU: 36G-312KF
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Đen

Exciter 36G-312KF

34.000.000₫
Đặt mua
Exciter GP 29Y-522BC Exciter GP 29Y-522BC
SKU: 29Y-522BC
Năm đăng ký: 2019
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Xanh đen

Exciter GP 29Y-522BC

43.900.000₫
Đặt mua
Exciter Camo 29V-319KH Exciter Camo 29V-319KH
SKU: 29V-319KH
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Xám đen

Exciter Camo 29V-319KH

35.000.000₫
Đặt mua
Exciter 18L-422JH Exciter 18L-422JH
SKU: 18L-422JH
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Đen xanh

Exciter 18L-422JH

37.900.000₫
Đặt mua
Exciter 29E-451JE Exciter 29E-451JE
SKU: 29E-451JE
Năm đăng ký: 2018
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Đỏ trắng

Exciter 29E-451JE

43.000.000₫
Đặt mua
Exciter 29Y-207KH Exciter 29Y-207KH
SKU: 29Y-207KH
Năm đăng ký: 2014 (đời 2012)
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Xanh trắng

Exciter 29Y-207KH

22.600.000₫
Đặt mua
Exciter Camo 29Y-393GK Exciter Camo 29Y-393GK
SKU: 29Y-393GK
Năm đăng ký: 2018 (đời 2017)
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Xám đen

Exciter Camo 29Y-393GK

37.400.000₫
Đặt mua
Exciter 29V-469HA Exciter 29V-469HA
SKU: 29V-469HA
Năm đăng ký: T10/2018
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Đen

Exciter 29V-469HA

45.800.000₫
Đặt mua
Exciter 29C-370GH Exciter 29C-370GH
SKU: 29C-370GH
Năm đăng ký: 2015 (đời 2014)
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Vàng đen

Exciter 29C-370GH

25.000.000₫
Đặt mua
Exciter Camo 29S-673JH Exciter Camo 29S-673JH
SKU: 29S-673JH
Năm đăng ký: 2017
Dung tích: 150cc
Màu sắc: Xám đen

Exciter Camo 29S-673JH

38.500.000₫
Đặt mua
Exciter 29T-260JD Exciter 29T-260JD
SKU: 29T-260JD
Năm đăng ký: 2013
Dung tích: 135cc
Màu sắc: Xanh trắng

Exciter 29T-260JD

23.000.000₫
Đặt mua
-23%
LX Primavera 29H-506AJ LX Primavera 29H-506AJ
SKU: 29H-506AJ
Năm đăng ký: 2014
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Đen

LX Primavera 29H-506AJ

37.000.000₫
47.800.000₫
Đặt mua
-35%
LX ie 29X-086FB LX ie 29X-086FB
SKU: 29X-086FB
Năm đăng ký: T12/2011
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng cam

LX ie 29X-086FB

22.500.000₫
34.800.000₫
Đặt mua
-40%
LX ie 29V-012GE LX ie 29V-012GE
SKU: 29V-012GE
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng

LX ie 29V-012GE

22.500.000₫
37.400.000₫
Đặt mua
-47%
LX ie 29X-092DH LX ie 29X-092DH
SKU: 29X-092DH
Năm đăng ký: 2011
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng

LX ie 29X-092DH

20.000.000₫
38.000.000₫
Đặt mua
-45%
LX 30L-48DC LX 30L-48DC
SKU: 30L-48DC
Năm đăng ký: 2009
Dung tích: 125cc
Màu sắc: Vàng

LX 30L-48DC

15.500.000₫
28.000.000₫
Đặt mua

Ý Kiến Khách Hàng

Khách hàng viết

Sale

Không sẵn có

Hết hàng